Цветан Алексиев

Изпълнителен директор на Сирма Груп ХолдингShare

Цветан Алексиев